سفارش تبلیغ
صبا

امتحان نهایی دین!

ارسال  شده توسط  نغمه انتظار در 88/4/8 1:8 عصر

 

امتحان نهایی دین ،دینداری نیست، محبت است. در زندگی به پس که می نگرید می بینید لحظه هایی که به راستی زندگی کرده اید ،لحظه هایی هستند که با عشق و محبت دست به کاری زده اید .

                                                                                (هنری دراموند) 


مهم یا مفید؟

ارسال  شده توسط  نغمه انتظار در 87/10/2 6:49 عصر

عیب جامعه این است که همه می خواهند فرد مهمی باشند ، ولی هیچکس نمی خواهد انسان مفیدی باشد.

                                                 برگرفته از کتاب شانه های غول (مسعود لعلی)