سفارش تبلیغ
صبا

در کویر به باران بیاندیش!

ارسال  شده توسط  نغمه انتظار در 88/4/30 11:37 صبح

 

    به بارش اشک ایمان دارم

                            در خشکسالی روح

    و تابش مهر

                            در سیاهچال خودخواهی انسان

   

    کودکی را دیدم که امید را هجی می کرد

                            ولبخند یآس را که بازیچه ای بود برای شیطان

     

       خندیدم و خنده ام فرشته ای شد

                                         که زندگی می بخشید. . .    


شاید سکوت

ارسال  شده توسط  نغمه انتظار در 88/1/18 12:7 عصر

 

حرفهایی زیادی برای گفتن دارم ولی نمی دونم چرا دلم می خواد سکوت کنم و هیچی نگم ؟!

اتفاقاتی که این مدت برام افتاد، جاهایی که رفتم ، آدمهایی که دیدم ،  . . .

بی تابی ام همراه با آرامش

و تصمیم!

 

خداراشکر می کنم .

 

        یا علی!