سفارش تبلیغ
صبا

عالم به رقص آمده!

ارسال  شده توسط  نغمه انتظار در 87/1/6 5:22 عصر

 

شکر لله شکرا ، شکرا لک یا الله

خداوند مهر تو را سپاس که عصاره محبت آسمانی خویش را به زمینیان تشنه بخشیدی !

ای مهربان تو میدانستی که هیچ زمینی را لیاقت  لمس قدم های نور نیست !

محبوبت را در کنار خانهء خویش متولد کردی تا هستی دلیل خلقتش را بیابد !

عالم به رقص آمده و نمی داند چگونه این نعمت عظیم را سپاس گذارد !

پس با کلام نور هم صدا شویم:

 

خوش رحمتی است یاران صلوات بر محمد

گوییم از دل و جان صلوات بر محمد   

در آسمان فرشته مهرش به حق سرشته

بر عرش حق نوشته صلوات بر محمد

صلوات اگر بگویی یابی هر آنچه جویی

گر تو زخیل اویی صلوات بر محمد

والله که دیدهء من از نور اوست روشن

جان من است و من تن ، صلوات بر محمد

                                                          شاه نعمت الله ولی


حقیقت هستی

ارسال  شده توسط  نغمه انتظار در 87/1/6 4:51 عصر

 

 احد در میم احمد گشت ظاهر

در این اول آمد عین آخر

زاحمد تا احد یک میم فرق است

جهانی اندر این یک میم غرق است

محمود شبستری